Το τυροκομείο Πιτταρά έχει ενταχθεί στο δίκτυο Aegean Cuisine

για τα προϊόντα Γραβιέρα Νάξου Π.Ο.Π., Μυζήθρα Γλυκιά Νάξου

και  Ξινοτύρι Φρέσκο Νάξου.