Πενήντα ελληνικά τυριά, που έχουν όλες τις προδιαγραφές για να κερδίσουν μια
μόνιμη θέση στο ελληνικό και όχι μόνο τραπέζι, επέλεξε για την ετήσια έκδοση
«The Top50 Τυριά 2021» η δημοσιογραφική ομάδα του περιοδικού Αγρόκτημα.